Konstelace

Systemické a rodinné konstelace

Co se dá řešit?

Cokoliv, co nás trápí a neumíme si s tím poradit!

láska – nemoc – neúspěch - problém na pracovišti - převzetí zodpovědnosti za svůj život - peníze - neúspěch v učení se cizímu jazyku – šikana – mobbing – neshody a nejasnosti jakéhokoli druhu atp.

 

Průběh

Klient sdělí svůj problém. Po vyslovení této „zakázky“ terapeut rozhodne, který ze systémů bude postaven (rodina, pracovní kolektiv apod.). Klient vybere zástupce pro jednotlivé postavy daného systému a rozestaví je do prostoru (kruh přísedících účastníků). Ti pak vypovídají své pocity a terapeut podle výpovědí nachází řešení.

 

Místo konání

Bělohradská mateřaská škola, odloučené pracoviště T.G. Masaryka 300, Lázně Bělohrad. Mapa

 

Doba trvání

Pátek 19:00 hod. – sobota 18:00hod., polední přestávka 90 minut, přezůvky s sebou.  Je nutno se zúčastnit celého semináře, nikoliv pouze jedné části.

 

Přihlášky

Přihlášky telefonicky, osobně či písemně. Po potvrzení přihlášky nutno zaplatit zálohu 300 Kč na č.konta 235 856 6083 / 0800, variabilní symbol uveďte datum narození, údaj příkazce: konst. + měsíc konání + příjmení (např. konst říjen, Brazdova).

 

Individuální kostelace

Pokud se z jakéhokoli důvodu nemůžete zúčastnit semináře, lze pracovat také individuálné. Metoda není tak efektivní jako při práci ve skupině, avšak může také pomoci.

 

Vlastní konstelační praxe

  • 1995 seznámení s konstelacemi u paní A.-M.Wintrich-Lenhart (SRN)
  • 2000-03 semináře u Dr.med. Bernda Karchera (90 hodin-SRN)
  • 2005 vzdělávací seminář, certifikát opravňující konstelace vést – u Jana Bílého (Praha)
  • 2007 účast na světovém kongresu systemických konstelací v Kolíně nad Rýnem (SRN)