Poradenství

V osobním rozvoji

Možnost konzultací v tíživých životních situacích, pohled na daný problém „zvenčí“:

  • problémové situace dětí v oblasti školy a vzdělávání
  • problémy v partnerství
  • osobní krize a hledání cesty z ní

Speciálně pedagogické poradenství (neklidné děti, specifické poruchy učení a chování, selhávání sociálního začlenění dítěte, školní fóbie, orientace v problému a hledání odborných kroků).